Lidmaatschap

Contributie-overzicht

Categorie Leeftijd Bedrag
Senioren 19 jaar en ouder € 51,00
A-jeugd 17 en 18 jaar € 42,00
B-jeugd 15 en 16 jaar € 39,00
C-jeugd 13 en 14 jaar € 36,00
D-jeugd 11 en 12 jaar € 33,00
E-jeugd 9 en 10 jaar € 30,00
F-jeugd 7 en 8 jaar € 27,00
Kabouters tot 6 jaar € 27,00

 

Inschrijven

Het inschrijfformulier vind u hier: Inschrijven

Uitschrijven

Uitschrijven kan middels een e-mail aan de ledenadministratie (ledenadministratie@hvblauwwit.nl), uiterlijk 15 mei (conform inschrijfformulier). Contributie is altijd verschuldigd tot einde contributiejaar (30 juni).

Wij stellen het op prijs als u ook de reden van beëindiging van het lidmaatschap (bijvoorbeeld overschrijving andere vereniging, sportblessure, etc.) opgeeft.

Kanttekeningen contributie

HV Blauw Wit kent financieel gezien slechts één soort lid. Dit betekent dat ieder lid de volle contributie betaald, ook al maakt men geen gebruik van alle faciliteiten (bijv.: wél trainen, niet aan competitie deelnemen; niet trainen wél aan competitie deelnemen; wél aan zaalcompetitie deelnemen, echter niet trainen én niet aan veldcompetitie deelnemen).

Lid zijn HV Blauw Wit is van het moment van aanmelden tot de eerstvolgende 1 juli. Het afmelden als lid dient schriftelijk te gebeuren. De contributie dient vóór het einde v.d. eerste maand van het betreffende kwartaal te zijn betaald. Bij zwangerschap, (langdurige) blessure of ziekte kan een aanvraag voor reductie van de contributie ingediend worden bij het bestuur.

Verzekering

Ieder lid van HV Blauw Wit is verzekerd. Voor alle leden van HV Blauw Wit is een ongevallenverzekering afgesloten. HV Blauw Wit heeft deze verzekering, via het Nederlands Handbal Verbond, afgesloten bij het NOC/NSF. Het is verboden om zonder lidmaatschap deel te nemen aan wedstrijden van HV Blauw Wit. Bij een ongeval dient binnen 24 uur contact opgenomen te worden met het secretariaat.